Vad skulle du rösta på?

Poll choices
Posted 10 years.