Consideraţi echitabilă repartiţia pe acelaşi clasament a tuturor candidaţilor, pe baza unor medii obţinute pe subiecte diferite şi în faţa unor comisii diferite