Consideraţi echitabilă repartiţia pe acelaşi clasament a tuturor candidaţilor, pe baza unor medii obţinute pe subiecte diferite şi în faţa unor comisii diferite

Poll choices
Posted 10 years.