Për cilin nga 4 politikanët kryesorë keni opinionin më pozitiv?