Digitālajā bibliotēkā, lasot tekstuālus materiālus