A e përkrahni strategjinë e opozitës për bllokimin e aktivitetit parlamentar?