Da li smatrate ispravnom odluku o rušenju hala 2 i 3 Beogradskog sajma?