Χρήματα παραμένουν στον τόπο μας από τη συνολική ποσότητα χρήματος που δημιουργείται τοπικά

Poll choices
Posted 10 years.