Ένα παράλληλο δίκτυο κοινωνικής οικονομίας θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της τοπικής οικονομίας

Poll choices
Posted 10 years.