Μόνο οι τράπεζες μπορούν να διαχειρίζονται το χρήμα (δημιουργώντας το)

Poll choices
Posted 10 years.