Na ile Marki są dla Ciebie bezpiecznym miastem?

Poll choices
Posted 10 years.