Vad är den främsta anledningen till att du geocachar?

Posted 10 years.