3.Accesul tău la CE a fost restricţionat? De cine / de ce?

Posted 10 years.