Какъв според вас трябва да е символът на България?

Poll choices
Posted 10 years.