Какъв според вас трябва да е символът на България?