Loukkaako nykyinen maahanmuutto edellisten sukupolvien uhrauksia?