Czy miasto powinno podnieść stawki za wodę i ścieki?