Czy przeczytałeś całe Pismo Święte

Poll choices
Posted 10 years.