Hur tror du att den globala temperaturen har förändrats om ett år?

Poll choices