Kim jest towarzysz PZPR w twojej uczelni/ instytucie ?