به نظر شما آیا با وجود سرویسهایی همچون توئیتر، روزانه نویسی در وبلاگها هنوز لازم است؟ (Poll Closed)

 • بله
  66%
  29 votes

   
 • خیر
  34%
  15 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com