Starość zaczyna się... (Poll Closed)

 • po czterdziestce
  12%
  8 votes

   
 • po siedemdziesiątce
  64%
  43 votes

   
 • w wieku 32 lat, tak jak twierdzi Roman
  24%
  16 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com