بنظر شما کدام بخش از کمانگیر اگر نبود بهتر بود؟ (Poll Closed)

 • عکس روز: نوشته های کوتاه با مرکزیت یک عکس
  6%
  11 votes

   
 • ویدئوی روز: ویدئوهایی از یوتیوب، گوگل و منابع دیگر
  7%
  14 votes

   
 • دیدیش و خوراک شمار: کارهای آماری روی وبلاگستان
  17%
  33 votes

   
 • فارس نیوزی جات: نگاه نقادانه به خروجی خبرگزاری ها، روزنامه ها، و سایت های ایرانی
  10%
  19 votes

   
 • موسیقی هفته: موسیقی های انتخابی
  10%
  19 votes

   
 • کلنانه: حدیث نفس از جنسی که در روزانه ها بیشتر منتشر می شود
  5%
  10 votes

   
 • مخالفتی با حضور هیچ یک از بخش ها ندارم‬
  43%
  86 votes

   
 • Other
  4%
  7 votes

Posted 10 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment