Gdzie powinien być 'umocowany' mediator akademicki ?

 • w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyzszego
  0%
  0 votes

   
 • w uczelni/instytucie
  50%
  4 votes

   
 • w urzędzie miasta/województwa
  0%
  0 votes

   
 • w Państwowej Inspekcji Pracy
  13%
  1 vote

   
 • w związku zawodowym
  0%
  0 votes

   
 • w organizacji mediacyjnej
  38%
  3 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com