Ska det bli lagligt att hjälpa fru Turnball att dö?