Czy senaty uczelni winny opiniować członków kolegium IPN