ผู้เข้าชม website นี้มีอาชีพ

Posted 10 years.

8 Comments

 • สุวรรณา เจียมวิจิตรกุล - 8 years ago

  ดีมากค่ะ ทุกบทความที่ครูป้อมรวบรวมมีประโยชน์สำหรับครูผู้สอนเลขานุการและนศ.มากค่ะ

 • สุภาพร ศรีเพชรพูล - 10 years ago

  ดีมากค่ะ เพราะชวเลขมีประโยชน์มากกว่าที่หลายคนคิดเราควรอนุรักษ์ไว้ค่ะ น.ส.สุภาพร ศร๊เพชรพูล ปวช.3/2 เลขที่ 26

 • เรวดี ถึกกวย - 10 years ago

  ดีมาก ค่ะ เพื่อจะได้อนุรักษ์ตัวชวเลขไว้เพื่องานด้านจดหรือเขียนค่ะ น.ส.เรดี ถึกกวย ปวช.3/2 กล. เลขที่ 17

 • เรวดี ถึกกวย - 10 years ago

  ดีมาก ค่ะ เพื่อจะได้อนุรักษ์ตัวชวเลขไว้เพื่องานด้านจดหรือเขียนค่ะ น.ส.เรดี ถึกกวย ปวช.3/2 กล. เลขที่ 17

 • น.ส.เกษศิรินทร์ เที่ยงตรง - 10 years ago

  ดีมากค่ะ เราควรช่วยกันอนุรักษ์ชวเลขไว้เพื่องานด้านเลขานุการค่ะ
  น.ส.เกษศิรินทร์ เที่ยงตรง ช. 3/2 กล. เลขที่ 6

 • น.ส.กิ่งกาญจน์ แปะอุย - 10 years ago

  ช. 3/2 เลขานุการ เลขที่ 4

 • น.ส.กิ่งกาญจน์ แปะอุย - 10 years ago

  ดิฉันคิดว่าที่ได้เรียนชวเลขเป็นสิ่งที่ดี
  ได้รู้ว่าเขียนอย่างไร อ่านอย่างไร
  และเราควรอนุรักษ์ไว้ค่ะ

 • น.ส.เบญจมาศ แจ่มจำรัส - 10 years ago

  ดีมากค่ะ เราควรอนุรักไว้
  นงส.เบญจมาศ ปวช.3/2 กล. เลขที่1

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment