Αν είστε καπνιστές, θα προτιμήσετε τα νυχτερινά καταστήματα καπνιστών, τον χειμώνα που έρχεται: