Να δημοσιεύουμε νέα απότις προεκλογικές επισκέψεις των κομμάτων στον Ασωπό;