Drogfritt.nu föreläser till skolbarn på lektionstid?