میزان تاثیرگذاری تبلیغات نظام جمهوری اسلامی بر مردم ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (Poll Closed)

 • اصلا تاثیری ندارد.
  6.45%
  12 votes

   
 • به میزان کمی تاثیر دارد.
  27.96%
  52 votes

   
 • به میزان زیادی تاثیر دارد.
  40.32%
  75 votes

   
 • تنها تاثیر منفی (در خلاف جهت اهداف تبلیغاتی مورد نظر) دارد.
  25.27%
  47 votes

   

Posted 10 years.