Saan Pinakamasarap Magsabon?

Poll choices
Posted 10 years.