Czy na twojej uczelni przeprowadzano szkolenia antymobbingowe ?

Poll choices
Poll posted 10 years ago.