Czy na twojej uczelni respektowany jest uczelniany kodeks etyczny ?

Poll choices
Poll posted 10 years ago.