Skulle du flytta till norge för att säkra din egen nätintegritet?