Vai pa'grūddienis ir atbilstoši bloga nosaukumam ?