UppFOTO2009: Deltävling 3. Vilken bild är den bästa? (Du får rösta bara en gång!). De fem bilderna med flest röster går vidare till en finalomröstning. (Poll Closed)

 • Kjelsson Grågås Kärven
  0%
  0 votes

   
 • Bergman Knipa Uppland
  3%
  1 vote

   
 • Bergman Stäpphök Uppland
  3%
  1 vote

   
 • Bergman Fiskgjuse Uppland
  24%
  9 votes

   
 • Bergman Storlom Uppland
  8%
  3 votes

   
 • Månsson Fisktärna Harudden
  3%
  1 vote

   
 • Plavsic Sothöna Hjälstaviken
  14%
  5 votes

   
 • Plavsic Skrattmås Hjälstaviken
  5%
  2 votes

   
 • Månsson Ormvråk Upplands-Ekeby
  0%
  0 votes

   
 • Plavsic Gärdsmyg Norduppland
  19%
  7 votes

   
 • Ulfendahl Rörsångare Ledskär
  0%
  0 votes

   
 • Franzén Pilgrimsfalk Hjälstaviken
  8%
  3 votes

   
 • Ryding Grågås Dalkarlskärret
  0%
  0 votes

   
 • Ryding Rörhöna och Gråhakedopping Dalkarlskärret
  3%
  1 vote

   
 • Florman Tornfalk Kungsängen
  3%
  1 vote

   
 • Florman Fiskgjuse Kungsängen
  3%
  1 vote

   
 • Florman Ladusvala 1 Kungsängen
  0%
  0 votes

   
 • Florman Ladusvala 2 Kungsängen
  0%
  0 votes

   
 • Florman Ladusvala 3 Kungsängen
  3%
  1 vote

   
 • Haglund Gluttsnäppa Hjälstaviken
  3%
  1 vote

   
 • Lindberg Blåhake Järvafältet
  0%
  0 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com