UppFOTO2009: Deltävling 3. Vilken bild är den bästa? (Du får rösta bara en gång!). De fem bilderna med flest röster går vidare till en finalomröstning. (Poll Closed)

 • Kjelsson Grågås Kärven
  0%
  0 votes

   
 • Bergman Knipa Uppland
  2.7%
  1 vote

   
 • Bergman Stäpphök Uppland
  2.7%
  1 vote

   
 • Bergman Fiskgjuse Uppland
  24.32%
  9 votes

   
 • Bergman Storlom Uppland
  8.11%
  3 votes

   
 • Månsson Fisktärna Harudden
  2.7%
  1 vote

   
 • Plavsic Sothöna Hjälstaviken
  13.51%
  5 votes

   
 • Plavsic Skrattmås Hjälstaviken
  5.41%
  2 votes

   
 • Månsson Ormvråk Upplands-Ekeby
  0%
  0 votes

   
 • Plavsic Gärdsmyg Norduppland
  18.92%
  7 votes

   
 • Ulfendahl Rörsångare Ledskär
  0%
  0 votes

   
 • Franzén Pilgrimsfalk Hjälstaviken
  8.11%
  3 votes

   
 • Ryding Grågås Dalkarlskärret
  0%
  0 votes

   
 • Ryding Rörhöna och Gråhakedopping Dalkarlskärret
  2.7%
  1 vote

   
 • Florman Tornfalk Kungsängen
  2.7%
  1 vote

   
 • Florman Fiskgjuse Kungsängen
  2.7%
  1 vote

   
 • Florman Ladusvala 1 Kungsängen
  0%
  0 votes

   
 • Florman Ladusvala 2 Kungsängen
  0%
  0 votes

   
 • Florman Ladusvala 3 Kungsängen
  2.7%
  1 vote

   
 • Haglund Gluttsnäppa Hjälstaviken
  2.7%
  1 vote

   
 • Lindberg Blåhake Järvafältet
  0%
  0 votes

   

Posted 9 years.