به نظر شما وبلاگ نویس برتر فیس آف چهاردهم چه کسی است؟ (Poll Closed)

 • مهران بوالحسنی
  46%
  32 votes

   
 • علیرضا سرابچی
  54%
  37 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com