Terdapat usaha blogger's memancing Malaysia mahu mengadakan sesi perjumpaan julung kali. Peringkat manakah yang sesuai untuk kemudahan blogger's hadir?

Posted 9 years.