Akika ka adet za novoredene deca je obaveza?

Poll choices
Posted 10 years.

2 Comments

 • Ebu Sumejja - 7 years ago

  Imam Malik govorio je: ”Klanje kurbana je sunnet, i ne predstavlja mi radost da imućni muslimani ostavljaju tu praksu.”[38]
  Imam Ahmed (po jednoj verziji) rekao je: ”Ružno je da onaj ko ima mogućnosti izostavlja klanje kurbana.”[39]
  Hanefijski učenjaci Ebu Jusuf, Muhammed i Et-Tahavi kažu: ”Klanje kurbana nije vadžib već je sunnet; nije dopušteno da ga imućni muslimani izbjegavaju.”[40]
  Imam En-Nevevi konstatirao je: ”Klanje kurbana je pritvrđeni sunnet i veliki simbol islama, ko je u mogućnosti treba ga prakticirati.”[41]

 • Ferat - 7 years ago

  Allah ne zaduzuje svuje roboj ot onja sto nemozet da podneset pa po taja analogija i razumono je da je Akika kurban koji je u skladu so Islamske duznosti alji i da go kolje koj ima takva mogucnost.
  Allah neka mi se smiluje ako gresim u vezi so napisano

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment