Με την εξαίρεση κειμένου σε παράθεση, να απαγορευτεί το πολυτονικό στα σχόλια;

Poll choices