مهمترین کار جنبش سبز در قدم اول کدام است؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Total Votes
1 Comment

 • persia - 11 years ago

  you anser selection is some how short sighted none of these could be answer
  مرامنامه مورد قبول اکثریت شامل آرمانها،خواسته ها و اهدافthis at the moment would cuz division of
  infavor of gov,
  add something more explaining thanپخش شبنامه و مانند
  then i can vote.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.