مهمترین کار جنبش سبز در قدم اول کدام است؟

 • نوشتن بنیاد نظری جنبش(مرامنامه مورد قبول اکثریت شامل آرمانها،خواسته ها و اهداف)
  50%
  6 votes

   
 • سازماندهی نیروها
  25%
  3 votes

   
 • برپایی برنامه های اعتراضی
  8%
  1 vote

   
 • انقلاب بی خشونت
  8%
  1 vote

   
 • نوشتن برنامه های پیشروی جنبش
  0%
  0 votes

   
 • انقلاب مسلحانه
  8%
  1 vote

   
 • پخش شبنامه و مانند آن
  0%
  0 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

1 Comment

 • persia - 10 years ago

  you anser selection is some how short sighted none of these could be answer
  مرامنامه مورد قبول اکثریت شامل آرمانها،خواسته ها و اهدافthis at the moment would cuz division of
  infavor of gov,
  add something more explaining thanپخش شبنامه و مانند
  then i can vote.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment