נכון שאלי ישי נראה כמו מחמוד אחמדינג'אד?

Poll choices
Posted 10 years.

1 Comment

  • uri - 10 years ago

    אין ספק שהשיח נסראללה והרב אמנון יצחק גם הם תאומים זהים
    ואפשר למצוא עוד דוגמאות

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment