Best Fast Food Japanese (Poll Closed)

 • Cafe Zaiya
  50%
  79 votes

   
 • Chiyoda Sushi
  8%
  12 votes

   
 • Dainobu
  8%
  13 votes

   
 • Go Go Curry
  28%
  44 votes

   
 • Washoku Cafe
  1%
  2 votes

   
 • Yagura
  5%
  8 votes

   

Posted 9 years.