با توجه به حوادث پس از انتخابات آیا محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور بر حق ایران میدانید؟

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment