Ποιο θεωρείτε το χειρότερο ψευτοblog

 • ΤΡΩΚΤΙΚΟ
  39%

   
 • ΦΙΜΩΤΡΟ
  16%

   
 • Nonews-news
  10%

   
 • PRESS.GR
  10%

   
 • PAPATZIDES
  12%

   
 • TAXALIA
  9%

   
 • Other
  4%

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment