Czy jesteś za wolnym dostępem do naturalnych metod leczniczych oraz suplementów diety bez żadnych ograniczeń?

Poll choices
1 Comment

 • Jestem za Medycyną Tybetańską - 10 years ago

  Wolność

  Wolność: Pojęcie "Wolności" w ogólnie przyjętym rozumieniu odnosi się do ludzkiej możliwości samostanowienia. Pojęcie to zakłada istnienie wolnej woli, która jest warunkiem, bez którego niemożliwe byłoby podejmowanie niezależnych (od warunków zewnętrznych) decyzji.

  a) Wolność od :Wolnym można być od strachu, bólu, głodu czy biedy. Można również być wolnym od instytucji państwa, które nie wprowadza ograniczeń ponad te uznane przez większość obywateli za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty społecznej. Posługując się słowami Allana Blooma można powiedzieć, że „Najbardziej udaną tyranią jest nie ta, która w celu zniewolenia używa siły, lecz ta, która odbiera wszelką wiedzę na temat tego jak wygląda wolność, czyniąc ją niepojętą..."

  Konstytucja RP natomiast stanowi "Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego czego prawo mu nie nakazuje" oraz "Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego".

  b) Wolność do: "Wolność do" pozwala na przykład na dokonywanie własnych wyborów dotyczących: aktywności społecznej, zawodowej, politycznej przekonań światopoglądowych,sposobu życia, prywatności itp. i itd. Art.. 53. Oraz Art.54. Konstytucji RP stanowią kolejno „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii" i „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji" Art. 65. mówi natomiast, że „Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa."

  Zapraszam na stronę http://www.medycynatybetanska.wordpress.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment