Το άσυλο πρέπει να καταργηθεί και να ληφθούν μέτρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ακαδημαϊκών χώρων.