Sự kiện nào phản cảm nhất?

 • Phóng tin Cạt Khê ví von đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là chó
  40%
  88 votes

   
 • Đi vá Giường Tung gọi đồng nghiệp là rác rưởi
  26%
  57 votes

   
 • Dại văng hào Thích Ăn Vạ tiểu tiện vào 1/2 thế giới
  34%
  76 votes

   

Poll posted 10 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

1 Comment

 • Robbey Le - 10 years ago

  Xem thêm thông tin tại entry này. :D

  http://robbeydeptrai.wordpress.com/2010/03/01/february-2010-tu-khoa-cho-mua-tet-phat-co/

  Hãy bình chọn cho sự kiện Văng Hóa tiêu biểu của tháng 2.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment