តើ​ប្រិយ​មិត្ត​ចូលចិត្ត​អាន​ប្រលោម​លោក​ប្រភេទ​ណា?

3 Comments

  • Vuthy - 11 years ago

    បងដាក់ផូលនេះក្នុងវិដឌិតអ្វីដែរ?

  • ផ្កាយ​NoVeLs* - 11 years ago

    មែន​ហើយ​! ម៉េច​ចឹង? ប្រិយ​មិត្ត​សូម​ជួយ​បោះ​ឆ្នោត​​ឲ្យ​សុក្រឹតផង​ណ៎ា!

  • Kounkat - 11 years ago

    ខើញអត់? រឿងហ្គេយ៍ត្រូវតាឈ្នះ ^^

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment