Να συνεχίσω να λέω την άποψη μου ή όχι; (Poll Closed)

 • Ναι
  76%

   
 • Όχι
  20%

   
 • Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
  4%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com