Która grupa zawodowa, w 2007 r., odnotowała najwięcej wypadków w pracy ze skutkiem śmiertelnym?

Poll choices
Posted 9 years.